Σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας χωρίς γραπτή εργασία στο σπίτι

Μαθαίνω να μιλάω καλά αγγλικά χωρίς γραπτή εργασία στο σπίτι!

Στο σχολείο μας μαθαίνουμε στην τάξη με τους συμμαθητές και τους δασκάλους μας παρέα. Στο σπίτι κάνουμε απλά επανάληψη με το i-ebook.

Τελευταίες Φωτογραφίες